Een Andere Wereld

 

Van 28 januari tot en met 7 mei  exposeert Rik van Iperen zijn werk met als titel “ Een Andere Wereld” in Musem Swaensteyn. Deze beknopte overzichtstentoonstelling vormt daarmee de neerslag van een zoektocht naar een andere Wereld.

In het begin van zijn twintiger jaren hadden er zodanig ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven plaats, waardoor het voor hem een innerlijke noodzaak werd op zoek te gaan. Op zoek naar innerlijke rust en een  Wereld, waarin alles zijn tijd heeft. Kortom, een Wereld die haaks staat op deze maatschappij, waarin de waan van de dag centraal lijkt te staan met veel schijn en weinig wezen.

Vanaf die tijd besloot hij zo veel als mogelijk met hart en ziel te gaan leven. Zo volgde en voltooide hij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In de hoop ooit zijn droom op professioneel niveau te verwezenlijken. Te weten: de muziek van de “Moody Blues”, met name tussen 1967 en 1972 in schilderijen weer te geven. Een droom die uiteindelijk in 1998 werkelijkheid werd met de uitgave “ Moody Blues in Beeld”.

Muziek en de Natuur zijn voor hem blijvende bronnen van inspiratie gebleven. Die troost schenken, zicht geeft op een andere Wereld en te weten niet alleen onderweg te zijn.

Zo verscheen in 2011 het boek “ Muziek in Beeld” inclusief een dubbel CD, waardoor beeld, tekst en de muziek een samenhangend geheel vormen. Een aantal van in dit boek afgebeelde schilderijen zijn ook op de expositie te zien.

Onderdeel van de expositie is een film, waarin van Iperen zelf aan het woord is over zijn leven en werk. En dat ook de impact laat zien, die  de muziek van de ‘Moody Blues’ op hem heeft gehad. Met name aan het einde in een song –van Iperen: van de buitencategorie- komt alles op een magische wijze samen. De schilderijen gaan bewegen en vormen met de tekst en de muziek een eenheid. Hier wordt Een Andere Wereld zichtbaar gemaakt.

Van Iperen (1947), geboren en getogen in Voorburg, voltooide  zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Tijdens zijn lange loopbaan als beeldend kunstenaar heeft hij een eigen, arbeidsintensieve techniek ontwikkeld. Hij werkt altijd met olieverf om meerdere lagen op te kunnen bouwen. Op een pasteuze ondergrond brengt hij met brede penseel verschillende kleurlagen aan, waardoor er een structuur ontstaat van rulle kleurvlakken. Hierdoor zijn penseelstreken nauwelijks zichtbaar in zijn werk. Door steeds verfijnder laag op laag te schilderen ontstaat er een wonderlijke ruimtelijkheid. Hij exposeerde in het buitenland en op vele plaatsen in Nederland. Van de hier geŽxposeerde werken zijn ook een aantal schilderijen in de Kunstuitleen opgenomen.

 FILMTRAILER: Een Andere Wereld